ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γιαννούλη Παναγιώτα, Καραμέτου Παναγιώτα, Σδράλη Δέσποινα Β., Συλλογικό έργο

Ελληνοεκδοτική


Κωδικός ISBN: 978-960-8323-77-3

Περιέχονται: - Διδακτικοί στόχοι - Κύρια σημεία - Νοηματική ανάλυση - Ελέγχω και εμπλουτίζω τις γνώσεις μου - Λεξιλόγιο - Δραστηριότητες εμπέδωσης - Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών - Ανακεφαλαίωση - Κριτήρια αξιολόγησης

Τιμή: 12,50 €
Ποσότητα:  
  Διαθέσιμο

Αξιολόγηση - Review: Το προϊόν αυτό δεν έχει αξιολογηθεί.

espa